De foto's van het clubweekend voor de racefiets in Hierden staat online. Klik op de collage om bij de foto's te komen. 
Kijkend naar de foto's kijken we terug op een super gezellig weekend. Thea en Annie worden ontzettend bedankt voor de organisatie, maar natuurlijk bedanken we ook de wegkapiteins en Gerard in de volgauto. Met zijn allen hebben we er een top weekend van gemaakt.