Inmiddels heeft ongeveer iedereen het clubblad ontvangen met daarin de tochtenkalender 2017. Deze kalender is inmiddels ook op de website terug te vinden (in de menu balk).