Door: Berend Velsma

19-November stonden een aantal ATB-ers klaar voor de eerste ATB clinic. Helaas regende het pijpestelen en waren de trainers (Johan en Rinze) genoodzaakt om het af te gelasten. Gelukkig was er een herkansing op 17-december en wat voor één. Maar liefst 26 deelnemers hadden zich opgegeven. De weersomstandigheden waren dit keer uitstekend voor het ATB-en. De 26 deelnemers en de twee trainers verzamelden zich om half tien bij Paulusma busreizen. Na enige uitleg van de trainers en de mededeling van Jacob de Jong dat om half twaalf bij hem er koffie en appelgebak was, gingen we snel op pad, naar de vijver in de Folgeren.


Terwijl de groep een aantal rondjes rond de vijver fietsten, zetten de trainers het oefencircuit uit. De groep werd hierna gesplitst. Na enige veiligheidscontroles, waar gelukkig iedereen (met soms wat kleine aanpassingen) doorheen kwam, konden we met de oefeningen beginnen.


Onder hoede van Johan werden er rondjes en achtjes gefietst, waar het remmen, coördineren en het communiceren geoefend werd. (Het praat gedeelte van het communiceren waren de deelnemers al goed in, het luisterdeel duurde wat langer) De oefening werd afgesloten met tikkertje op de fiets waarbij sommigen zich weer terug waanden in hun kindertijd.


De tweede groep fietste onder begeleiding van Rinze een rondje, waar halverwege het remmen moest worden geoefend. Eerst de remhouding, daarna de achterremmen, de voorremmen en tenslotte beiden. Slippen was uit den boze. Geheel tegen onze verwachting in, kwamen we er achter dat de voorremmen de belangrijkste remmen waren, waarbij het wel zaak is om goed achterop te zitten.


Om elf uur waren we klaar met de oefeningen. Hieruit blijkt maar weer dat we snelle leerlingen zijn, omdat de koffie pas om half twaalf was gepland. Natuurlijk had de groep nog energie over en werd besloten om nog een rondje via Opeinde te fietsen. Hierna kwamen we op tijd bij Groothandel de Jong aan en stonden Ellen en Iris klaar met de koffie en de appelgebak. Hier hebben we gezellig gezeten en de clinic nog uitgebreid geëvalueerd. Johan en Rinze gaven de indruk dat ze met plezier de clinic hebben gegeven, ik heb alleen positieve geluiden gehoord en lachende deelnemers gezien en wil de trainers Rinze en Johan dan ook namens de groep van harte bedanken. En we willen natuurlijk de familie de Jong bedanken voor de hartelijke ontvangst. Op naar de volgende Clinic op 21 Januari.

Was dan alles goed verlopen ?
Helaas..... De foto’s zijn mislukt. De kaart van het fototoestel was bij thuiskomst niet te lezen. Gelukkig zijn er nog een paar foto’s met de telefoon gemaakt.