Na weken van voorbereiding, les en oefenen was het zaterdag 22 oktober dan zover, het examen voor onze aspirant ATB trainers Rinze en Johan. Voor het examen moesten ze zelf een een groep "slachtoffers" meenemen waaraan ze les konden geven. Maar natuurlijk was het geen probleem een groep leden bereid te vinden om hun bijdrage hieraan te leveren. En we hebben ons als voorbeeldige cursisten gedragen vinden we zelf. 

Na een examen les (voor elk zo'n 30 minuten) was het even wachten op de uitslag, maar natuurlijk zijn Rinze en Johan allebei geslaagd. Nogmaals gefeliciteerd! Dit hebben we gevierd met een bloemetje en gebak bij de koffie.

Nu kunnen de trainers het geleerde in de praktijk brengen. Er zijn inmiddels een 4-tal ATB clinics gepland!

FOTOS