"NET STINNE, HINNE" schreef de secretaris in de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. En daar is wederom in grote getale gehoor aan gegeven. Het was een volle avond met een volle agenda waar onze voorzitter Jan ons op professionele wijze doorheen geloodst heeft.


Na het formele deel was het tijd voor wat luchtigere zaken. Dit werd ingevuld door een presentatie van Wim over de fietstocht die Wim, Albert en Christ (samen met collega Herman) hebben gemaakt van Boornburgum naar Likenäs in Zweden. Een goede impressie van de tocht, leuk verteld en voorzien van mooie foto's.

Kortom een prima Ledenvergadering. Via deze LINK kom je bij de foto's van deze avond.