Het programma voor de clubritten (race en ATB-zomerritten) voor 2016 is vastgesteld. Deze is terug te vinden in het menu bovenaan de pagina.
De tocht commissie heeft er naar gestreefd om, naast een aantal geplande trainingsactiviteiten in aanloop naar La Charly Gaul, een gevarieerd programma neer te zetten. Hierin is er ook aandacht voor de ATB liefhebbers middels het plannen van een aantal ATB-zomerritten. We hopen dat een ieder iets van zijn gading kan vinden in dit programma.

Zoals gebruikelijk volgt er een uitnodiging met meer informatie via de datumprikker.