Vandaag is een persbericht (KLIK) vrijgegeven m.b.t. tot de BAG Sponsortocht. FTC Smallingerland verleent medewerking aan deze tocht in de vorm van het maken en bepijlen van de route.

bag 2014 a